Szukaj

NASZE PRODUKTY

W naszej ofercie posiadamy odczynniki chemiczne do celów laboratoryjnych, analitycznych, dydaktycznych oraz innych szeroko pojętych zastosowań.
Są one podzielone głównie ze względu na stopień ich czystości, który jest procentem, jaki stanowi główna substancja, bez dodatkowych zanieczyszczeń.
Wszystkie oferowanie substancje posiadają odpowiednio długie terminy przydatności do użycia, jednak warto pamiętać, jej jakość zależy również od odpowiedniego sposobu przechowywania, w szczególności po otwarciu opakowania.
Warto również pamiętać o bezpieczeństwie przy pracy z substancjami niebezpiecznymi, a o tym decyduje w dużej mierze umiejętność czytania oznaczeń na opakowaniach oraz zapoznanie się z kartami charakterystyki tych substancji.

OFEROWANE TOWARY DOSTĘPNE SĄ W DOWOLNYCH OPAKOWANIACH I O DOWOLNEJ CZYSTOŚCI

ODCZYNNIKI CHEMICZNE
1
1-(2-Pirydylazo)-2-naftol (PAN) czda wsk 10g
A
Aceton
Acetonitryl
Acetyloaceton
Agar
Alizaryna żółta
Alkohol amylowy – n (pentanol-1)
Alkohol etylowy 96 %
Alkohol etylowy 99,8 %
Aminoantypiryna-4
Amoniak (Woda amoniakalna)
Amonu azotan
Amonu benzoesan
Amonu bromek
Amonu chlorek
Amonu dwuchromian
Amonu dwuwodorocytrynian bezwod czda (di-Amonu wodorocytrynian)
Amonu fluorek
Amonu fosforan I zasadowy czda (Amonu diwodorofosforan)
Amonu fosforan II zasadowy czda (di-Amonu wodorofosforan)
Amonu glinu siarczan 12 hydrat
Amonu jodek
Amonu molibdenian 4-hydrat
Amonu monovanadan
Amonu mrówczan
Amonu nadsiarczan
Amonu octan
Amonu rodanek
Amonu siarczan
Amonu węglan
Amonu wodorocytrynian bezwod
Amonu wodorodifluorek
Amonu wodorowęglan
Amonu żelaza (II) siarczan 6 hydrat
Amonu żelaza (III) siarczan 12 hydrat
Anilina cz Antymonu (III) chlorek
B
Baru azotan
Baru chlorek 2 hydrat
Baru chromian
Baru nadchloran
Baru octan
Baru siarczan
Baru węglan
Baru wodorotlenek 8 hydrat
Benzen
Benzylu chlorek
Bezwodnik kwasu octowego
Bipirydyl-2,2
Bizmutu (III) azotan 5 hydrat
Błękit alkaliczny 6B wsk
Błękit bromofenolowy wsk
Błękit metylenowy wsk
Błękit metylowy
Błękit tymolowy wsk
BromButanol -1 (alkohol n-butylowy)
Butanol-2
Butanon-2
Butylu octan
C
Ceru (III) chlorek 7 hydrat
Ceru (IV) siarczan 4 hydrat
Cezu chlorek czda
Chloralu wodzian
Chloramina T 3 hydrat
Chlorobenzen
Chloroform
Chromu (VI) tlenek
Chromu chlorek 6-hydrat
Cykloheksan
Cykloheksanol
Cykloheksanon
Cynawy chlorek uwod (Cyny II chlorek 2 hydrat)
Cynk metal.granulow.wolny od As
Cynku azotan 6 hydrat
Cynku chlorek bezwodny
Cynku tlenek
Cynu siarczan 7 hydrat
Cyny chlorek bezw
Czerń eriochromowa T wsk
Czerwień alizarynowa wsk
Czerwień fenolowa wsk
Czerwień Kongo
Czerwień metylowa wsk
Czerwień obojętna wsk
Czterochloroetylen
D
D-Fruktoza
Diaminoetan
Dichloroetan-1,2
Difenyloamina
Difenylokarbazon
Dimetyloaminobenzaldehyd-4
Dimetyloformamid – N,N
Dimetyloglioksym
Dimetylu sulfotlenek
Dioksan-1,4
E
Eriochromocyjanina R
Eter etylowy
Eter naftowy 40-65
Etylu octan
F
Fenantrolina-1,10
Fenantroliny chlorowodorek 1-hydrat
Fenol
Fenoloftaleina r-r 1% wsk
Fenoloftaleina wsk
Fenylenodiamina -1,4
Fenylohydrazyny chlorowodorek
Ferroiny siarczan 1/40 molar.wsk
Fiolet krystaliczny wsk
Fluoresceina wsk.
Formaldehyd 36-38%
Fosforu pięciotlenek
Fuksyna zasadowa ind.
G
Gliceryna bezwodna
Glicyna
Glikol etylenowy
Glin metal blaszki
Glinu azotan 9-hydrat
Glinu chlorek 6 hydrat
Glinu siarczan 16-hydrat
Glinu siarczan 18 hydrat
Glinu tlenek
Glinu wodorotlenek
Glukoza bezw
H
Heksan-n 96%
Heksan-n 99%
Heksanol-1
Hematoksylina BM
Heptan-n
Hydrazyny dichlorowodorek
Hydrazyny siarczan
Hydroksyloaminy chlorowodorek
Hydroksyloaminy siarczan
I
Izobutanol
Izooktan
J
Jod krystaliczny
Jod sublimowany
Jodu bromek (Jodu monobromek)
K
Kadmu azotan 4 hydrat
Kadmu octan 2 hydrat
Kadmu siarczan hydrat
Kalceina wsk
Kalces wsk – sól sodowa
Kobaltu (II) azotan 6 hydrat
Kobaltu (II) siarczan 7 hydrat
Krzemu dwutlenek
Ksylen
Kupral  (sodu dietyloditiokarbaminian)
Kwas adypinowy
Kwas amidosulfonowy
Kwas aminooctowy patrz: GlicynaKwas askorbinowy
Kwas azotowy sp.cz. SELECTIPUR
Kwas azotowy 65%
Kwas barbiturowy
Kwas benzoesowy
Kwas borowy
Kwas bursztynowy
Kwas chromotropowy sól sodowa
Kwas cytrynowy 1-hydrat
Kwas dinitrosalicylowy-3,5
Kwas fluorowodorowy 38-40%
Kwas fosforomolibdenowy hydrat
Kwas fosforowolframowy
Kwas glikolowy
Kwas glutaminowy-L
Kwas mrówkowy 85%
Kwas mrówkowy 98%
Kwas nadchlorowy 70%
Kwas nadjodowy
Kwas nadoctowy 13-16 %
Kwas octowy 80%
Kwas octowy 99,5% lodowaty
Kwas orto-fosforowy 85%
Kwas salicylowy
Kwas siarkowy min 95%
Kwas solny 35-38%
Kwas sulfanilowy
Kwas sulfosalicylowy 2 hydrat
Kwas szczawiowy 2-hydrat
Kwas toluenosulfonowy-4 1 hydrat
Kwas trójchlorooctowy
Kwas wersenowy
Kwas winowy
L
Lakmus wsk
Laktoza 1 hydrat
Lantanu (III) chlorek
Litu chlorek bezwodny
M
Magnez metal wióry
Magnezu azotan 6-hydrat
Magnezu nadchloran
Magnezu siarczan bezw
Magnezu tlenek
Magnezu tlenek lekki
Magnezu węglan zasadowy
Manganu (II) chlorek 4 hydrat
Manganu (II) siarczan 1 hydrat
Manganu (IV) tlenek
Mannit-D
Metanol
Metol
Miedzi (II) chlorek 2 hydrat
Miedzi (II) octan 1 hydrat
Miedzi (II) siarczan 5 hydrat
Miedzi (II) tlenekMiedzi siarczan bezwodny
Miedziawy tlenek
Mieszanina Eschki
Mocznik
Molibdenu tlenek
Mureksyd 1-hydrat wsk.
N
N-(1-Naftylo) etylenodiaminy dichlorowodorek
Naftalen
Naftol-1
Naftol-2
Naftyloamina-1
Niklu (II) chlorek 6 hydrat
Nitroanilina-4
Nitrofenol–4
O
Octowy bezwodnik patrz: Bezwodnik kwasu octowego
Odczynnik Folina-Ciocalteu
Odczynnik Nesslera
Olej silikonowy do Łaźni
Ołowiu (II) azotan
Ołowiu (II) octan 3 hydrat
Ołowiu (II) siarczan
Ołowiu (II) węglan
Oranż ksylenolowy wsk
Oranż metylowy wsk
Orto-tolidyny dichlorowodorek
P
Pararozaniliny chlorowodorek b.m.
Pentan
Piasek morski
Pirogalol
Pirydylazo-4 rezorcyna wsk
Pirydyna
Potasu antymonylu winian 0,5 hydrat
Potasu azotan
Potasu azotyn
Potasu bromek
Potasu bromian
Potasu chloran
Potasu chlorek
Potasu chromian
Potasu dichromian
Potasu fluorek bezwodny
Potasu fosforan I zas bezw (Potasu diwodorofosforan)
Potasu fosforan II zas bezw (di-Potasu wodorofosforan)
Potasu ftalan kwaśny
Potasu glinu siarczan 12-hydrat
Potasu jodan
Potasu jodek
Potasu nadchloran
Potasu nadjodan (Potasu metanadjodan)
Potasu nadmanganian
Potasu nadsiarczan
Potasu octan bezwodny
Potasu pirosiarczyn
Potasu rodanek
Potasu siarczan
Potasu sodu węglan
Potasu sodu winian 4 hydrat
Potasu węglan bezw
Potasu wodorosiarczan
Potasu wodorotlenek
Potasu wodorowęglan
Potasu wodorowinian
Potasu żelazicyjanek (III) (Potasu heksacyjanożelazian III)
Potasu żelazocyjanek (II) 3 hydrat (Potasu heksacyjanożelazian II)
Propanol-2
R
Rodamina B 1
Rtęci (II) azotan
Rtęci (II) chlorek
Rtęci (II) jodek czerwony
Rtęci (II) rodanek 99% (Rtęci II tiocyjanian)
Rtęci (II) siarczan
Rtęci (II) tlenek czerwony
Rtęci (II) tlenek żółty
S
Safranina T
Salicylaldehyd
Siarka sublimowana
Skrobia
Sodu arsenin
Sodu azotan
Sodu azotyn
Sodu azotynokobaltan (Sodu Heksanitrokobaltan III )
Sodu azydek
Sodu benzoesan
Sodu borowodorek
Sodu bromek
Sodu chloran
Sodu chlorek
Sodu cytrynian 2-hydrat (tri-Sodu cytrynian 2 hydrat )
Sodu czteroboran 10-hydrat
Sodu dietyloditiokarbaminian patrz – KupralSodu dodecylosiarczan
Sodu dwuchromian
Sodu fluorek
Sodu fosforan I zas 1 hydrat (Sodu diwororofosforan 1 hydrat)
Sodu fosforan I zas 2 hydrat (Sodu diwodorofosforan)
Sodu fosforan II zas 12 hydrat (di-Sodu wodorofosforan )
Sodu jodan
Sodu jodek
Sodu metakrzemian 5 hydrat
Sodu metanadjodan
Sodu molibdenian 2-hydrat
Sodu nadsiarczan
Sodu octan 3 hydrat
Sodu octan bezw
Sodu pirofosforan
Sodu pirosiarczyn
Sodu rodanek
Sodu salicylan
Sodu selenin
Sodu siarczan 10 hydrat
Sodu siarczan bezwodny
Sodu siarczek 9hydrat
Sodu siarczyn bezw
Sodu szczawian
Sodu tiosiarczan 5 hydrat
Sodu tiosiarczan bezwodny
Sodu wersenian 2 hydrat
Sodu węglan 10 hydrat
Sodu węglan bezwodny
Sodu wodoroselenin
Sodu wodorotlenek
Sodu wodorowęglan
Sodu wodorowinian 1-hydrat
Sodu wolframian 2 hydrat
Srebra azotan
Srebra chlorek
Srebra siarczan
Stop Dewarda
Strontu azotan
Strontu siarczan
Strontu węglan
Sudan czarny bm
Sudan III b.m. Sulfanilamid
T
Tetrachloroetan-1,1,2,2
Tetrahydrofuran
Tioacetamid
Tiomocznik
Toluen
Trichloroetylen
Trifenylotetrazoliowy chlorek (2,3,5-Trifenylotetrazoliowy chlorek)
Tris(Hydroksymetylo)aminometan
Tween 80
Tymol
Tymoloftaleina wsk.
Tytanu dwutlenek (Tytanu IV tlenek)
U
Urotropina
W
Wapnia azotan 4 hydrat
Wapnia chlorek 6H2O
Wapnia chlorek bezw. proszek
Wapnia chlorek bezw.gran.
Wapnia fosforan III zasadowy
Wapnia octan 1 hydrat
Wapnia siarczan 0,5 hydrat
Wapnia siarczan strącony 2-hydrat
Wapnia siarczan bezwodny
Wapnia tlenek
Wapnia węglan
Wapnia wodorotlenek
Węgla dwusiarczek
Woda amoniakalna 25%
Wodoru nadtlenek 30%
Z
Zieleń bromokrezolowa wsk
Zieleń brylantowa
Zieleń malachitowa wsk
Żel krzemionkowy szerokoporowaty 2-7 mm
Żel krzemionkowy wąskoporowaty 2-7 mm
Żelaza (III) azotan 9 hydrat
Żelaza (III) chlorek 6 hydrat
Żelaza (III) chlorek bezwod.
Żelazo metal proszek
Żelazo redukowane
Żółcień dwumetylowa


MATERIAŁY FILTRACYJNE I TESTY

BIBUŁY  (opakowania standardowe 100 ark.)
Bibuła ilościowa miękka 58x58 cm
Bibuła ilościowa średnia 58x58 cm
Bibuła ilościowa twarda 58x58 cm
Bibuła jakościowa miękka 58x58 cm
Bibuła jakościowa średnia 60x60 cm
Bibuła jakościowa średnia 45x60 cm
Bibuła jakościowa średnia 20x30 cm
Bibuła jakościowa średnia 20x60 cm
Bibuła jakościowa średnia 22,5x25 cm
Bibuła jakościowa średnia 12x21 cm
Bibuła jakościowa twarda 58x58 cm

SĄCZKI FILTRACYJNE (opakowania standardowe 100 szt)
średnice:  fi 5,5 / 7 / 9 / 11 / 12,5 / 15 / 18,5 / 24 / 32 cm
Sączki ilościowe bezpopiołowe - miękkie/średnie/twarde  
Sączki jakościowe - miękkie / średnie / twarde
Sączki karbowane - ilościowe i jakościowe
MIKROFILTRACJA
Sączki membranowe
Sączki z włókien szklanych
Gilzy ekstrakcyjne
Sączki dla przemysłu cukrowniczego

PASKI WSKAŹNIKOWE (opakowania standardowe 100 szt)
Paski wskaźnikowe uniwersalne ph 0-12
Paski wskaźnikowe Czerwień Kongo
Paski wskaźnikowe Fenoloftaleinowe
Paski wskaźnikowe Jodoskrobiowe
Paski wskaźnikowe Ołowiawe
Paski wskaźnikowe Skrobiowe
Paski lakmusowe czerwone
Paski lakmusowe niebieskie
Paski lakmusowe obojętne
Paski wskaźnikowe o zawężonym zakresie ph